Yükleniyor...

Hizmetlerimiz

İnşaat Safhasında Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri

  • İnşaat çalışmalarının projesine, güncel, ulusal ve uluslararası şartnameler ile fenni kurallara uygun olarak yapılmasının yerinde, profesyonel ve tecrübeli bir ekip ile temin edilmesi.
  • İnşaat çalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin ilgili standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi.
  • Yapılan ihrazat ve imalat ile hak edişlerin işveren adına kontrol edilmesi.
  • İnşaat alanında İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı kurallarına uyulmasının kontrol edilmesi.
  • İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek sorunları çözerek gerekli güncellemelerin ve ilave projelerin yapılması.
  • As-Built projelerin hazırlanması