Loading...

Hakkımızda

SERTİFİKALARIMIZ

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ruhunu kuruluşun her bölümüne adapte edilmesi gereken aşağıdaki “Kalite Yönetim İlkeleri” şekillendirmekte ve sistem içerisinde bütünsellik arz etmektedir.
 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşım
 • Yönetim Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileştirme
 • Verilere Dayalı Yönetim
 • Tedarikçilerle Karşılıklı Yararlı İlişkiler
TS OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.
 • OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.
 • OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.
 • OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.
TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı en aza indirgeyerek, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılmasını amaçlayan bir standarttır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile; Atıkların sistemli bir şekilde azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır.
 • Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde kurulabilmektedir.