Yükleniyor...

Hizmetlerimiz

İmar Planı, Fizibilite ve Modelleme
1. Hidrografik ve Oşinografik çalışmaların yapılması

Faaliyete ilişkin olarak oşinografik ve hidrografik çalışmaların www.shodb.gov.tr adresinde belirtilen standartlara göre yapılması ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan onayının alınması.

 • Borusan Lojistik ve Depolama A.Ş. Gemlik Liman Tesisleri Hidrografik ve Oşinografik Raporu (Gemlik/BURSA)
 • İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ) Liman Tesisleri Hidrografik ve Oşinografik Raporu (Körfez/KOCAELİ)
 • Ege Gübre Sanayii A.Ş. Liman Tesisleri Hidrografik ve Oşinografik Raporu (Aliağa/İZMİR)
 • Toros Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Ceyhan Liman Tesisleri Hidrografik ve Oşinografik Raporu (Ceyhan/ADANA)
2. İmar Planına ve Uygulamaya Esas Geoteknik Rapor Hazırlanması

İmar planına ve Uygulamaya esas olacak şekilde gerekli laboratuar analizleri ile birlikte Jeolojik-Jeoteknik etüd raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre hazırlanarak ilgili resmi kurumdan onaylarının alınması.

3. İmar Planı Çalışmaları

 • 1/1.000, 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli halihazır haritaların temin edilmesi,
 • 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli analiz paftası hazırlanması
 • 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifinin hazırlanması,
 • Yatırım teklif dosyasının hazırlanarak Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ndeki takip işleri.

4. Fizibilite ve Modelleme Raporu Çalışmalarının Yapılması

 • Yapılması planlanan yatırıma ait Denizcilik Müsteşarlığı’nın 15.03.2009 tarih ve 2009/2 nolu “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ” kapsamında kabul edilecek Fizibilite ve Simülatör Destekli Modelleme Raporunun ( Köprüüstü Simülasyon) hazırlanması.
5. Matematiksel Modelleme Çalışmalarının Hazırlanması

 • Dalga Transformasyon Modelinin yapılması,
 • Liman içi Çalkantı Modelinin yapılması,
 • Liman Kumlanma (Sediment Taşınımı) Modelinin yapılması,
 • Liman içi Sirkülasyon Modelinin yapılması.

İlgili Bazı Projeler